שיעורי הדף בעיון

מבצע!

תמצית השיעורים שנמסרו על כל סדר המסכת ע"י תלמידי חכמים שע"י ארגון שיעורי הדף בעיון

  • יומא – אזל, אין צפי לחידוש מלאי
  • סוכה
  • ביצה
  • תענית
  • מועד קטן, חגיגה

10.0040.00

נקה
מבצע!