תלמוד בבלי - מהדורת בארו"ת

תלמוד בבלי עם המפרשים כאשר נדפסו מקדם בדפוס והוצאת ווילנא האלמנה והאחים ראם ובאותיות חדשות מאירת עינים

 

מהדורת בארו"ת
עם באורי רש"י ותוספות

 

ברכות – ללא ריף = 60 ש"ח

בבא קמא – ללא ריף = 60 ש"ח

בבא מציעא – ללא ריף = 60 ש"ח

קידושין – עם ריף = 80 ש"ח – יופיע בקרוב

 

60.0080.00

נקה