תלמודו בידו

מבצע!

קונטרס "תלמודו בידו"

מאת הרב בנימין טוביאנה שליט"א

לסימון ורכישת הלימוד בכל חלקי התורה

…..

לפניך תכנית לימוד אישית שבה הנך רואה את קצב הלימוד ואת ההספק

מטרת הקונטרס "תלמודו בידו" – להעמיד לפני הלומד על ידי סימון בטבלה את ההספק האישי

ניתן להפיק תועלת רבה משימוש בחברת זו בו –

כל ספר מחולק לפי פרקים סימנים או סעיפים,

…..

ואלו הם המעלות הגדולות שעל ידי הקונטרס תלמודו בדידו שלפנינו –

א' – על ידי סדר זה רוכשים ידיעות רבות בתורה – הדבר מוסיף חשק ללמוד

ב' -הלומד רואה כמה זמן הוא משקיע בכל פרק או ספר שלם.

ג' – כשרואים הספק הדבר נותן תמריץ ללמוד.

ד' – ישנה תחושת סיפוק גדול מההספק והידע המצטבר.

ה' – כשמתחילים ספר ורואים התקדמות רוצים להשלים הספר.

ו' – הדבר מעודד לזכור את הדברים הנלמדים.

ז' – יש בו גם קנאת סופרים בין תלמידים או לומדים.

18.00

33 במלאי

מבצע!