תכונן צדיק

סיכום ה"חפץ חיים" · קיצור ספר מסילת ישרים · ביאור
כל מ"ח קנייני התורה · מחשבה ומוסר בענייני לימוד
התורה · חלק הנשים בעניין לימוד התורה · מחשבה ומוסר
בענייני המצוות · כיצד ניתן לכוין בכל התפילה כולה
· פיטום הקטורת המבוארת וסגולותיה · הדרכה מפורטת
לשמירת העיניים · עצות מעשיות בענייני חסד · לקט מאמרי
חז"ל לאריכות ימים ושנים · ביאור פשוט להפרשת תרומות
ומעשרות · נספח בעניין שמירת הבריאות ועוד.

38.00

18 במלאי

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?