0

תיקוני זוהר חדש עם ביאור הגר"א

בהדפס חדשה ומהודרת

באותיות מאירות עינים בתבנית צורת הדף שלך דפוס וילנא

בתוספת פיסוק ומראי מקומות

ועליו ביאור נרחב ויסודי

"מאמר הלוי" המבאר באופן נרחב כל דבר קטן וגדול בדברי הגר"א וכן מבאר את דברי הזוהר ע"פ דברי הגר"א

65.00