תורת הארץ - חלק ראשון

חלק ראשון – והוא מחולק לב' כרכים

  • ביכורים, תרו"מ, חלה
  • פאה, שביעית, ערלה, כלאים

מאת הרב הצדיק רבי משה קליערס זצ"ל

100.00

18 במלאי