תורת האיגרת

דיני ועניני כתיבת מגילת אסתר

הלכות כתיבת המגילה בכל פרטיהן ודקדוקיהן עם מקורות בירורי וחקרי הלכה הערות וחידושים

 

מאת הרב ידידיה מרגולין שליט"א

35.00

20 במלאי