0

תוספי הרא"ש על מסכת סוטה

מבצע!

ספר תוספי הרא"ש

מראה האופנים

על מסכת סוטה

מהדורת רבי יעקב פייתוסי זללה"ה

משנת תקע"ה

עם הגהות וביאורים אביר יעקב

להגאון רבי יהודה אריה שכטר שליט"א מחבר הספרים אריה שאג על התורה והמועדים

ועליו נוספו הגהות מרן הגרשי"ח קנייבסקי זצ"ל

20.00

34 במלאי

מבצע!

אוהב ספרים?

ספרים חדשים מדברים אליך?

הירשם כאן

ותקבל את הספרים לפני כולם!