תהילה למשה

לקבלת משלוח חינם יש להקיש קוד קופון "100" בדף ההזמנה

ספר "תהילה למשה"

מאמרים בביאור אגדות חז"ל על פי דרכו של אדמו"ר הגאון הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל

מאת הרב הגאון רבי הילל גולדשטיין שליט"א

מטרת הספר – להבין מעט מעומק דברי רבותינו הקדמונים – רבינו בחיי המהר"ל השל"ה הגר"א ועוד – שכל דבריהם נוקבים עד התהום ועולים עד שמי רום

המחבר שליט"א קיבל תורה עשרות בשנים מהגאון הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל, ומיום המר עשרה בטבת תשע"ז שהלך הגאון לבית עולמו אז התחיל המחבר לערוך מאמרים עמוקים מתוך עמל ויגיעה רבה בביאור אגדות חז"ל על פי הדרך שקיבל מרבו הגדול זצוק"ל, ומאמרים אלו הם תוכן הספר העומד לפנינו.

הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון כותב בהסכמתו לספר – הרב הגאון רבי הילל גולדשטיין שליט"א מחבר הספר שלפנינו הוא בן עליה מובהק בכל התחומים והשקיע הרבה כוחות בספר הזה וגם ביסודות הדברים שקיבל ממורו ורבו רבי משה שפירא זצוק"ל, וניכר בספר מאוד רוב העמל והיגיעה של המחבר שליט"א שזכה והעלה בידו דברים עמוקים ומועילים לביאור הענינים ברוחב ובעומק תורתנו הקדושה ובודאי יהיה לתועלת לכל הקורא והמעיין בספר שלפנינו שיסודתו בדרך המחשבה המיוחדת של מורו ורבו של המחבר הגאון רבי משה שפירא זצוק"ל.

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר כותב בהסכמתו לספר – "החיבור הנפלא שלפנינו הנקרא בשם תהילה למשה הכולל מאמרים עמוקים על עניני אגדה שבתורהעיונים וביאורים פניני מוסר ולקחים מהמחבר הרב הגאון רבי הילל גולדשטיין שליט"א בן עליה מובהק אשר עמל ויגע בעמלה של תורה רבות בשניםוחפץ ה' הצליח בידו עד כי עלה ונתעלה בהבנה ישרה וברוחב ידיעותיו ועתה הניף ידו להעלות עלי גליון מאמרים על התורה פנינים יקרים ממעמקי ים התלמוד והמפרשים דרכי חיים תורה ומוסר אשר קיבל וספג ממורו ורבו הגאון הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל וטרח לברר עומק הענינים על בוריין מדברי הראשונים והאחרונים ואף הוסיף מדיליה עיונים וביאורים כיד ה' הטובה עליו בהם הראה כוחו וגבורתו בבהירות נפלאה"

35.00

המלאי אזל