שער התורה - יקר מפז

מדרש תנחומא פרשת נח

עוסק במעלת תורה בכלל, ותורה שבע"פ בפרט.

 

יקר מפז

עיונים בדברי המדרש מדברי חז"ל בש"ס ומדרשים וביאורי ראשונים ואחרונים.

 

מאת הרב זאב פנחס מנדלובסקי שליט"א

20.00

28 במלאי