0

שער המועדים – קיצור הלכות פסח

: קיצור הלכות פסח

מלוקט מספר משנה ברורה ועד אחרונים ושו"ת,

והלכות שנאמרו מפי השמועה

מגדולי תורה והוראה

מאת הגאון הרב יוסף דב ספטימוס שליט"א

40.00