שערי שמיטה

קיצור הלכות שמיטה

הלכות שמיטה הנוהגות בבית

ודיני שמיטת כספים ופרוזבול

מאת הגאון הרב יהודה טשזנר שליט"א

אב"ד אופקים

40.00

19 במלאי