שמחת יוסף

לפי סדר השולחן ערוך

בהלכות שבת

על סימנים: שיז [הל' קושר] – שיח [הל' מבשל] – שיט [הל' בורר] – שכ [הל' סחיטת פירות]

בו יתבאר כל סעיף במבוא נפרד ע"י ליבון הדינים הנוגעים לסעיף והובא להלכה עם ציוני המקורות

 

מאת הרב שאול בוסקילה שליט"א

20.00

16 במלאי