0

שם עולם – ויקרא

הופיע ויצא לאור הספר ידוע "שם עולם" מתלמיד המהרא"ל צינץ

שמדקדק במקראות התורה ודברי חז"ל והמפרשים הראשונים ויחד עמם
דברי הרמב"ם ונו"נ בהם ובמפרשיו, והוא ספר המאיר עיניים ללומדי מקרא
וללומדי רש"י בעיון, ועוד מרחיב את הידיעות וההלכות הרבים השייכים
לנושאים של הפרשיות. זה עתה מופיע במהדו־רה חדשה באותיות
מאירות והוכנסו גם מקראות התורה עם
פרש"י ועליו בא הפי' שם עולם, עם מפתחות ע"ס הרמב"ם,
כשמונה מאות עמודים מאירות עיניים.

50.00

14 במלאי