0

שלמי יהונתן – ה' כרכים

על סדר שו"ע

הלכות נדה, מקוואות, כולל הלכות טבילת כלים

חלק א' ב' ג' – על סדר שו"ע נדה קפ'ג – ר'

חלק ד' – פסקי נדה לפי סדר שו"ע כולל מקורות

חלק ה' – שו"ע הלכות מקוואות וטבילת כלים, ובסופו פסקי הלכות

150.00

4 במלאי