0

שירת המועדים

קונטרס מקיף את עניני המועדים בעומק העיון בנוסח ישיבתי

מאת הרה"ג ר' משה פישל קרויזר שליט"א

5.0020.00