0

שיעורי רבי יוסף

יומא טבא לרבנן בסיעתא דשמיא הופיע ויצא לאור עולם הספר הנפלא

שיעורי רבי יוסף על מסכתות הש"ס

מאת הגאון החסיד רבי יוסף וינברג זצ"ל

ראש ישיבת סלאנים

שיעורים כלליים בסוגיות העיון, בירור השיטות בצורה מעמיקה ויסודית, בהבנה ישרה ובבהירות מופלאה

מכת"י הגאון המחבר זצ"ל

כרך א': בבא קמא – בבא בתרא

כרך ב': בבא מציעא – מכות

בצירוף מאמרים מלהיבים ומחזקים לצורבי דרבנן במעלת לימוד העיון ומאמר מורחב על דרך הלימוד

60.00