שיעורי בינה

שיעורי תרי"ג מצוות לפי סדר ספר המצוות להרמב"ם

בירור השיטות היסודיות והעיקריות בכל מצוה

***

שיעורי הגאון הגדול רבי ישראל בונם שרייבר שליט"א

ראש ישיבת נתיב הדעת

35.00

27 במלאי