0

סט שו"ת לבני מלכים + שו"ת לבני הנעורים

מבצע!

שו"ת לבני מלכים – מאת הרה"ג בנימין הכט שליט"א עוסק בבהירות נפלאה בשלל שאלות המעסיקות יהודים בכל היבטי החיים, אמונה והשקפה, השתדלות בפרסה, נסיונות ותקופות טעונות, קדושה, לימוד תורה, חינוך, ציפיה לגאולה, ועוד ועוד – בהסכמת גדולי המשגיחים והמשפיעים

שו"ת לבני הנעורים – מאת הרה"ג בנימין הכט שליט"א עוסק בבהירות נפלאה בשלל שאלות המעסיקות את בני הנעורים, אמונה והשקפה, הנאה אמיתית וסיפוק, נסיונות, חשק בלימוד תורה ועוד ועוד – בהסכמת גדולי המשגיחים והמשפיעים

10.0020.00

מבצע!