שושנת יעקב

מבצע!

ספר "שושנת יעקב"

מהרב הגאון רבי יעקב עהרענפעלד שליט"א

הספר כולל – בירורים ועיונים בעומק הסוגיות של המועדים והמצוות,

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות מגאוני הזמן –

"דבריו נאמרים בהשכל ודעת וניכר שהמחבר שליט"א לן בעומקה של הלכה ועל ידי זה העלה מרגניתא טבא מפז ומפנינים יקרים והדברים ערוכים בבהירות נפלאה וסדר יפה דבר דיבור על אופנו וטחן כל פרט ופרט הדק היטבעל פי שיטות ראשונים ואחרונים ומיצה כל הדברים עד תומם שהעמיק והרחיב כל סוגיא בכל ההיקף ומצודתו פרוסה על כל הענין מהחל ועד כלה" – אלו דברי הגאון הגדול הרב אליהו דב וכטפוגל שליט"א בדברי הסכמתו הנלהבים לספר היקר והחשוב שלפנינו,

"המחבר שליט"א הוא מצוין גדול בכל המובנים הן בכשרונותיו הכבירים והן בעמלותו ויגיעתו בתורה שמשים לילות כימים בעמל התורה והן במדותיו התרומיות והן ביראת שמים וידיו רב לו לברר וללבן סוגיות חמורות בש"ס בטוב טעם ודעת ודבריו ערבים ומתוקים מאוד ובודאי יהנו הלומדים מאוד מדבריו הנחמדים והמתוקים מפז ומפנינים" – מדברי הגאון הגדול רבי ירוחם אלשין שליט"א בהסכמתו המיוחדת והנלהבת לספר היקר הזה,

"הספר שלפנינו הנקרא שושנת יעקב כשמו כן הוא סוגיות מלאות שושנים ציצים ופרחים לתורה מלא טעם וריח בהיקף גדול ובסברא ישרה במתיקות וחן, חידושי התורה שבספר משמחים ומשעשעים ויש בהם חידושים נפלאים כדרכה של תורהשבכל פעם שממשמשין בה מוצאים בה טעם חדש" – מדברי הגאון הגדול רבי יעקב גרינוואלד שליט"א בהסכמתו לספר הפותח במילים – שמח ליבי ויגל כבודי בראותי תכריך כתביו של הרב הגאון ר' יעקב עהרנפעלד שליט"א – הנני שמח בשמחתו שזכה לחבר חיבור מיוחד כזה.

15.00

המלאי אזל

מבצע!