0

שולחן ערוך הבהיר "ביאור מאיר" ה' כרכים כריכה קשה / ג' חוברות בכריכה רכה

ספר "ביאור מאיר" – על השולחן ערוך – ד' כרכים  / שו"ע ביאור מאיר

מאת הרב הגאון רבי מאיר זאב טרעפ שליט"א, (מחבר ספר קיצור בית דוד על הלכות שחיטה וטריפות) –

והוא ביאור מקיף ויסודי בתמצית כל העולה לדינא מדברי הפוסקים בביאור דברי השולחן ערוך והרמ"א בלשון צח וברור השוה לכל נפש להבין היטב דברי המחבר והרמ"א,

הספר כולל מדור נוסף שנקרא בשם "פסקי הפוסקים" – ובו יובאו פסקי הלכות בשאלות שנתחדשו ומצויות בחיי היום יום – ונידונו בפוסקים והובא בתמצית מסקנת דבריהם בלשון ברורה, והוא כתוספת על דברי המחבר והרמ"א על סדר השולחן ערוך.

…..

הספר כולל ארבעה כרכים

כרך א' – על שולחן ערוך הלכות בשר וחלב – 40 ש"ח

כרך ב' – על שולחן ערוך הלכות רבית – 40 ש"ח 

כרך ג' – על שולחן ערוך הלכות נדה – 40 ש"ח 

כרך ד'- על שולחן ערוך הלכות מקוואות – 40 ש"ח 

כרך ה' -טור ושו"ע הלכות תערובות – 60 ש"ח

 

כריכה רכה

תלמוד תורה / כיבוד אב ואם / טבילת כלים / המחיר לחוברת בכריכה רכה 10 ש"ח

…..

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות מהגאונים הגדולים – הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א, הגאון רבי ישראל גנס שליט"א, הגאון רבי ישעיהו רטנברג שליט"א, הדאון רבי שלמה צבי שטערן שליט"א, הגאון רבי פנחס וינד שליט"א -שכולם משבחים ומהללים את גדלותו של המחבר שליט"א בעומק עיונו בש"ס ופוסקים והעלה דברים ערוכים ומסודרים על סדר השולחן ערוך הן בביאור עמוק בכוונת השולחן ערוך והרמ"א לירד היטב לכוונתם ומדור זה נקרא בשם "באור מאיר" והן בתוספת של שאלות שנתעוררו בזמנינו ודנו בהם הפוסקים והמחבר שליט"א ערכם בתמצית סביב השולחן ערוך ומדור זה נקרא בשם – "פסקי הפוסקים".

10.00200.00