שבת לה' - תורת רפאל

מבצע!

שבת לה' יצא לאור בקרוב

חיבור הכולל הלכות מעשיות מהלכות שבת מפוסקי ספרד ואשכנז

על סדר השו"ע והרמ"א ושאר פוסקים

*****

תורת רפאל

חיבור הכולל הלכות מעשיות מהלכות טהרה מפוקי ספרד ואשכנז

ל סדר השו"ע והרמ"א ושאר פוסקים

*****

חיבר וערך הרב חיים רפאל עיאש שליט"א

30.0060.00

נקה
מבצע!