שביתת השדה

דיני שביעית הלכה למעשה

הלכות פסוקות ע"פ הכרעת הראשונים והאחרונים, ובפרט על פי הכרעת רבינו הרמב"ם ז"ל ומרן השולחן ערוך זיע"א.

כולל נספחים להדרכה מעשית על טיפול בשדה, בכרם ובגינות נוי.

מאת הרב שניאור ז. רווח שליט"א

חוברת 'שבילי שביעית' מתנה בכל רכישה!

50.00

המלאי אזל