0

שבילי רקיע

חוברת כריכה רכה –

ביאורים טבלאות וציורים להבנת דברי חז"ל במהלך הכוכבים והמזלות

עם ביאורי סוגיות הגמרא במסכת ראש השנה.

מאת הרב יהושוע הערץ אסטרייכער שליט"א

מיועד אף למתחילים

20.00

55 במלאי