שאלת המטוטלת

בירור וביאור בעניין גדרי ההלכה בחלק משיטות הטיפול המצויות כיום לרוב

חלק א' יש רק עם פגמים קלים בכריכה

חלק א' = בירור מקיף על השימוש במטוטלת, מבדק שריר וריפוי ע"י כח האנרגיה,

הנפוץ היום בשיטת מח אחד, שלשת המימדים, הילינג, ועוד..

להלכה ולמעשה.

חלק ב' = הביאורים והתשובות

מכיל ביאורים ותשובות בעניין גדרי ההלכה בחלק משיטות הטיפול המצויות כיום לרוב,

על פי בירור מקיף של המציאות ועפ"י דברי רבותינו הראשונים, האחרונים ופוסקי הדור

 

מאת הרב אלחנן גרין שליט"א

20.0060.00

נקה