ר' אשר

כריכה קשה

פרקי חייו של הרה"צ רבי אשר פריינד זיע"א

הליכותיו בקודש, סיפורים ואמרות מפי קדשו, מלוקטים מפי תלמידיו ובני משפחתו

בעריכת הרב יאיר וינשטוק

55.00

15 במלאי