0

רשימות שיעורים – מגוון מסכתות

מבצע!

ספר "רשימות שיעורי מרן הגרי"ד הלוי"

שנאמרו על ידי מרן הגאון רבינו יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל

הספרים נכתבו ונערכו מכתבי התלמידים על ידי הרב צבי יוסף רייכמן שליט"א ובנו הרב משה נחמיה רייכמן שליט"א

…..

רבינו הגאון הגדול יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל היה מעין המתגבר בכל מקצועות התורה וחידש חידושים נפלאים ומתוקים על פי היסודות שקיבל מאביו הגאון הגדול הג"ר משה הלוי סולובייצ'יק זצ"ל ומזקנו רשכבה"ג מרן הגר"ח זצ"ל

…..

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות ומרגשות – מאחי רבינו זצ"ל הגאון רבי אהרן הלוי סולובייצ'יק שליט"א, הגאון רבי אברהם גרשון זאקס שליט"א, הגאון רבי מיכל בירנבוים שליט"א, הגאון רבי דוד פיינשטיין שליט"א, – שכולם משמבחים ומפארים את מעשה ידיו של הרב הגאון רבי צבי יוסף רייכמן שליט"א ובנו הרב הגאון רבי משה נחמיה רייכמן שליט"א שלמד אצל רבינו זצ"ל למעלה מעשרים שנה וזכה לקלוט ולקבל את תורת רבינו זצ"ל ולערכם על הכתב  באופן מדויק כפי שנאמרו על ידי רבינו זצ"ל והדברים מאירים לעיניים ומשמחים את הלב וערבים טובא על שומעיהם בבהירות ומתיקות הדברים.  

15.00110.00

מבצע!