רמב"ם הלכות שמיטה ויובל עם ביאור "שיח אמונה"

מבצע!

ביאור על הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל בלשון קצרה וקלה

שנתחבר ע"י הגאון הגדול הגרי"ש קניבסקי שליט"א

על בסיס ספר דרך אמונה לבקשת אביו מרן רשכבה"ג הגר"ח קניבסקי שליט"א

מחולק ללימוד יומי במיוחד עבור הלומדים 2 הלכות ביום

5.0010.00

נקה
מבצע!