ריבית הלכה למעשה - מאת הרב וינד

ריבית הלכה למעשה – ברית פנחס

מאת הרה"ג הר' פנחס וינד שליט"א

הלכות ריבית השכיחות בחיי היום יום בלשון קלה השווה לכל נפש

ניתן להשיג את כל הסט על ענייני ריבית מאת הר' וינד כאן

ניתן להשיג את הספר ריבית ברורה עם ציורים לילדים כאן

45.00

נקה