רבי מיכל יהודה - ג' כרכים

פרקי לימוד מהליכות חייו של רבם ולבם של ישראל

מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זללה"ה זיע"א

פרקי לימוד, ניצני הוד, אורחות והליכות, שזורים בסיפור תולדות ימי חייו של רבם מאורם ואביהם של ישראל.

1600 עמודים!

125.00

33 במלאי