קרן הצבי - על המנחת חינוך

קרן הצבי על המנחת חינוך

ספר = חלק א מצוות א-כג *מחיר 50 ש"ח

חוברת = קונטרס תשלומי המנחה *מחיר 10 ש"ח

מבצע – הקונה את הספר מקבל את החוברת בחינם!!!

מאת הרב ירדן צבי שטרן שליט"א

נותרה כמות מצומצמת מהספר קרן הצבי חלק ב

10.0050.00

נקה