קיצור הלכות שביעית

חוברת בכריכה רכה 65 עמודים

מנוקד

מתוך הספר "משמרת השביעית" מאת הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א

10.00

10 במלאי