קיבל ומסרה

שמועות ומסורות, עובדות הנהגות והדרכות ממשנתו של מורינו

הגאון הגדול רבי צבי שיינקר זצוק"ל

ראש ישיבת בית דוד

40.00

המלאי אזל