קונטרס סוכת חיים - ט' באב שחל בשבת

דינים הנוהגים בתשעה באב שחל להיות בשבת.

נכללו בו פסקים

*מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

*והגר"מ שטרנבוך שליט"א

*ועוד הרבה פוסקי זמנינו.

10.00

544 במלאי