קובץ גיליונות – חוקי חיים

קובץ גיליונות ליקוטי ופסקי הלכות חוקי חיים שע"י חדר הוראה שכונת מנחת יצחק פעיה"ק ירושלם תובב"א

בראשות מורינו הגאון רבי חיים אהרן בלייער שליט"א

תכריך גיליונות של העלונים שיצאו מידי שבוע

  • חלק א' – גיליונות 1-101 שנים תשע"ו תשע"ח
  • חלק ב' – גיליונות 102-200 שנים תשע"ט תשפ"א

30.0050.00

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?