0

קדוש וברוך

ספר "קדוש וברוך"

מסכת חייו ופעליו של מנהיג יהדות מרוקו

הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו זכר צדיק וקדוש לברכה

בספר זה מובא פרקי אורה לדמותו הקדושה ותולדות חייו ופעליו של הגאון הצדיק החסיד הקדוש והעניו ראב"ד מקנס, ומקים עולה של תורה במרוקו ובארץ ישראל בעל הספר קיצור שולחן ערוך,

העורך של הספר הוא נינו של רבינו זצוק"ל – הרב רפאל ברוך טולידאנו שליט"א

הספר מסתמך אך ורק על מקורות מהימנים ומדויקים הן בתיאור התקופה שחי בה רבינו עם כל פרטיה והן בתיאור מעשיו והליכותיו של רבינו

ביצירה מקיפה זו פרי מחקר מעמיק של טובי הכותבים והעורכים ניתנת לנו הזדמנות נדירה להתחקות אחר אורחות חייו המופלאים של המנהיג הדגול אשר היה רועה נאמן לקהילת יהודי מרוקו בזמנים קשים של טלטלות גשמיות ורוחניות והצליח במסירות נפש עילאית להציל אלפי יהודים מנטישת מסורת אבות – גם במרוקו וגם בארץ הקודש

ספר "קדוש וברוך" מכיל מאות רבות של סיפורים מהימנים ומרגשים מכלי ראשון בהם סיפורים רבים שמעולם לא נודעו ומציג לנגד עינינו את חייו שלל אחד מגדולי הדורות האחרונים לצד ידיעה היסטורית ומרתקת המתארת את יהדות מרוקו באת מתקופותיה הסוערות ביותר

פריחת עולם התורה בכלל ויהדות מרוקו בפרט מקבלת אור חדש באמצעות גילוי הדמויות שמאחוריה – הגאון הקדוש רבי רפאל ברוך טולידאנו זצוק"ל צאצאיו תלמידיו וממשיכי דרכו.  

 

50.00

37 במלאי