0

צעטיל קטן

מבצע!

צעטיל קטן המבואר להרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע

ליקוט נפלא ומבואר על הצעטיל קטן מתוך ספרי הקדמונים,

הזוה"ק וספרי הבעש"ט ותלמידיו, בעל הסולם הרב אשלג זצ"ל

10.00

231 במלאי

מבצע!