פתחי תשובות סט ג' חלקים בשר בחלב, נדה, אבילות

מבצע!

ספר פתחי תשובות – ג' כרכים

מהרב הגאון רבי אברהם שרגא שליט"א

רב ומורה צדק בעיר בית שמש, ומחבר הספר תורת העוף,

 

והוא ליקוט ממאות ספרי שו"ת והלכה –

מסודרים לפי סדר השולחן ערוך הפרי מגדים והפתחי תשובה

ונוספו עליהם פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמננו,

 

כרך א' – על הלכות בשר בחלב תערובות וכללי ספק ספיקא

כרך ב' – על הלכות נדה וטבילה לפי סדר השולחן ערוך

כרך ג' – על הלכות ביקור חולים אבלות וטומאת כהנים

…..

 

הסכמות נלהבות לספר מגדולי הזמן – הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, הגאון רבי יעקב משה הלל שליט"א, והגאון רבי שלמה ידידיה זעפרני שליט"א, הגאון רבי ישראל בונים שרייבר שליט"א, והגאון רבי ישראל גנס שליט"א, הגאון רבי מרדכי גולדשטיין שליט"א הגאון רבי יצחק חיים שרבאני שליט"א שמשבחים את גדלותו של המחבר בעומק עיונו ועמלו בתורה וספריו החשובים שזכה לחבר.

110.00

7 במלאי

מבצע!