פרק הריבית

מבצע!
לקבלת משלוח חינם יש להקיש קוד קופון "100" בדף ההזמנה

ספר פרק הריבית

מאת הרב הגאון רבי דניאל אהרן סטולבך שליט"א

על ביאור הגר"א הלכות ריבית, ועל פרק איזהו נשך.

חלק א' – על ביאור הגר"א ליורה דעה הלכות ריבית סימן קנ"ט עד סימן קע"ז – מלבן ומברר דברי מאורן של ישראל רבינו הגר"א זיע"א שהם מועט המחזיק את המרובה מגלה טפח ומכסה אלפיים אמה וכבר אמר תלמידו הגר"ח מוולאז'ין שהם ככוכבים הנראים קטנים וכל העולם העומד תחתיו בלשון ברור קלה ונקיה מפענח צפונות ומגלה עמוקות דלי חספא ומשכח מרגניתא ומוציא לאור יסודות וחקירות בסוגיא חמורה זו של ריבית

חלק ב' – על פרק איזהו נשך אשר בו תמצית הראשונים והפוסקים ורבותינו האחרונים עם ביאורים והערות והמעיין ימצא בו דרך סלולה לעבור בה פרק עמוק זה.

…..

הספר שלפנינו מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של הגאונים הגדולים מחכמי הזמן – הגאון רבי אשר זעליג וייס שליט"א, הגאון רבי מאיר שמחה אויערבאך שליט"א, הגאון רבי צבי ברוורמן שליט"א, הגאון רבי שלמה הלוי איצקוביץ שליט"א, הגאון רבי אברהם שטיגליץ שליט"א, הגאון רבי אהרן דוד פוטאש שליט"א, הגאון רבי יצחק שמואל הלוי ברקוביץ שליט"א – שכולם מהללים ומשבחים ומפארים את גדלותו של המחבר שלן בעומקה של הלכה ונחית לעומקא דשמעתתא בהיקף גדול ובעמקות נפלאה לבירור הסוגיות החמורות של עניני איסור ריבית שבפרק איזהו נשך, ומעלה הדברים באופן מסודר ונהיר השוה לכל נפש להבין הדברים לאשורם, ובמיוחד מבאר באופן נפלא את דברי ביאור הגר"א בכל הלכות ריבית, בכל דף שבספר יקר זה רואים את כשרונותיו הברוכות ואת עמלו הרב של המחבר שליט"א דבריו ישרים ובהירים בהיקף גדול ובשפה ברורה ונעימה וכל העוסקים במקצוע עצום זה הן תלמידי חכמים מופלגים והן רבים הדורשים דבר ה' זו הלכה ימצאו ויפיקו תועלת רבה ועצומה מהספר הנפלא הזה. 

35.00

1 במלאי

מבצע!