פרקי הנהגת הבית

פרקי ההדרכה בעניני שלום בית, הטיפול במרכיביו החיובים לאור תורתנו הקדושה ובהכוונת חז"ל והספרים הקדושים

לכל מי שרוצה להיות בטוח שממלא חובתו בעולם

מאת הרב צבי דוב טראוויש שליט"א

מנהל מכון לייעוץ חיי משפחה לאור התורה

55.00

12 במלאי