פיוט אתה כוננת / אמיץ כח מבואר

סדר עבודת יום הכיפורים – עם ביאור מילה תחת מילה

אתה כוננת / אמיץ כח

בתוספת ביאור מפורט בליווי תמונות המחשה מרהיבות

אשכנז – אמיץ כח

ספרד – אתה כוננת

עדות מזרח – אתה כוננת

10.00

נקה