ערוך לכל - שמיטה

הספר החדש מקיף וקיבץ את כל פסקי והלכות שמיטה לפרטי פרטים,

מוגש באופן ברור ונהיר השווה לכל נפש, ובסידור מיוחד המאפשר למצוא בקלות כל הלכה.

בספר נערך ע"פ פסקי רבותינו הספרדים עם התייחסות לשאר הדעות.

מאת הרב הגאון רחמים זיאת קצין שליט"א

50.00

21 במלאי