על חומותייך

מבצע!

ספר "על חומותייך"

מאת הרב הגאון רבי מאיר למברסקי שליט"א

תיאור מרתק ובהיר לאור דברי חז"ל ורבותינו גדולי הדורות אודות מאורעות חורבן ירושלים ובית המקדש ומאורעות גלות עמנו בראשונה ובשניה –

על חומותייך ירושלים אשר באו במיצר, על מקדשך החרב, על בניך אשר גלו לפני צר ועל אשר נפלו ביד אויב – על אלה אני בוכיה …

…..

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות והמרגשות של גאוני הזמן – הגאון רבי דב יפה זצ"ל משגיח ומנהל רוחני דישיבת כפר חסידים רכסים, הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון, האדמו"ר מנדבורנה חיפה הגאון הצדיק רבי חיים אלטר לייפער שליט"א רב ור"מ דקהילה קדושה צאנז בחיפה – שכולם משבחים את תועלת החיבור שלפנינו שעל ידו יוכל כל יהודי בזמן בין המיצרים להתחבר לאבל והגלות שעברו על עמנו בחורבן בית ראשון ובחורבן בית שני וכל תקופת גלותינו ויתקיים בנו מה שאמרו חז"ל כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה אמן כן יהי רצון.

20.00

194 במלאי

מבצע!