0

על הפורקן

תיאור מרתק ובהיר של יציאת מצרים על פי דברי חז”ל הקדושים ורבותינו גדולי הדורות. בעריכת הרב מאיר למברסקי שליט"א

25.00