עיונים במשפט

מבצע!

מתוך פסקי דין ושאלות שנתעוררו בבית הדין

מאת הרב חיים שלמה שאנן זצ"ל

אב"ד תל אביב – נתניה – אריאל

ראש כולל חו"מ 'קרית ספר'

40.00100.00

נקה
מבצע!