מבצע!

עזר לשולחן

מבצע!

ניתן להשיג את שאר ספרי המחבר

שלושים יום קודם החג

הלכות שבת בשבתו

WHY WE CELEBRATE / TREMBLE / WEEP / REJOICE

*******************

ספר עזר לשלחן

מאת הרה"ג אברהם שלמה דיקמאן שליט"א,  

ו' כרכים

כרך א' – הלכות בשר בחלב

כרך ב' – הלכות נדה

כרך ג' – הלכות נדה וטבילה

כרך ד – הלכות תערובות

כרך ה – הלכות טבילת כלים   סימן קכ, רב ועוד

כרך ו – הלכות מאכלי עכו"ם

…..

כל כרך משולב  מד' חלקים –

חלק א' – סיכום הסוגיות – מגמרא וראשונים עד השולחן ערוך ונושאי כליהם עם הערות מלוקטים מגדולי האחרונים

חלק ב' – כור המבחן – שאלות ותשובות לחזרת השולחן ערוך ונושאי כליהם

חלק ג' – שיעורים  בהלכה – שיעורי הלכה של הגר"ש פעלדער שליט"א על עניני בשר בחלב במטבח

חלק ד' – ספר המפתח – מפתח לשו"ת וספרי אחרונים מסודר על ספר המפתח סדר השולחן ערוך ונושאי כליהם

…..

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גאוני הזמן

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב ז"ל, הגאון רבי חיים פנחס שיינברג ז"ל, הגאון רבי משה הלברשטאם ז"ל, הגאון רבי שלמה אליהו מילר שליט"א, הגאון רבי שמואל יצחק פעלדער שליט"א, הגאון רבי אברהם שפיצער שליט"א, הגאון רבי יואל עהרנרייך שליט"א –

המעידים שבטוח שיהיה בספר זה – המסודר היטב בלשון צח וקל עם סיכום הסוגיות עד ההלכה למעשה – תועלת מרובה ועצומה לכל מי שלומד הלכות אלו,

שם הספר "עזר לשלחן" כשמו כן הוא עזר ללומד השולחן ערוך וכל הנכנס לשערי לימוד זה ימצא הסוגיות ושיטות הפוסקים פרוסים לפניו בבהירות גדולה ויהיה לו לאחיעזר לעשות חיל בלימודו באופן ברור ונהיר וגם הלומד הותיק ימצא בו כלי עזר לחזור על תלמודו באופן קל ונעים.

15.0080.00

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?