עזרה ראשונה לנישואין מוצלחים

קונטרס – "נישואין מוצלחים"

מאת הרב עטיה

שלש חלקים

חלק הראשון – עזרה ראשונה לנישואין מוצלחים

חלק שני – ממשיכים בדרך לנישואין מוצלחים

חלק שלישי – מתקדמים וזוכים לנישואין מוצלחים

מאת הרב ישועה עטייה שליט"א יועץ זוגי ומגשר משפחה,

הקונטרסים הללו שלפניכם הנקראים "נישואין מוצלחים" הם פרי עמל של שנים רבות מעבודה בשטח עם זוגות רבים שעלו על דרך המלך לחיות חיים מאושרים בסייעתא דשמיא על ידי הרב ישועה עטייה שליט"א שמתמסר לעבודה זו בכל כוחותיו וראה פרי בעמלו ועכשיו מביא לפניכם את תמצית שיטתו בקונטרסים האלו שאיתם תוכלו בסייעתא דשמיא לחסוך מעצמכם מחלוקות וויכוחים אי הבנות וכעסים צער ועדמת נפש, הקונטרסים האלו יפתיעו אתכם לצעוד קדימה ולשפר את הזוגיות שלכם בלי שתזדקקו לעזרת יועצים ואנשי מקצוע נוסים אלאא בבחינת "עשו זאת בעצמכם" על ידי הדרכת הקונטרסים האלו תראו בסייתא דשמיא שאתם עולים על דרך המלך בחיים של נישואים מוצלחים ןמאושרים

החלק ראשן הנקרא עזרה ראשונה לנישואין מוצלחים – כולל הדרכה מפורטת לחתן ולכלה בהתנהלות מוצלחת המביאה לחיים מאושרים וכן ההתנהלות בשעת משבר לצאת המצב באופן קל ומהיר ולעלות חזרה על דרך המלך לחיות חיים מאושרים

הספר כולל ארגז כלים דפי עבודה ותרגילי חשיבה שכל אלו מסייעים ונותנים פתרונות מעשיים לכל מצב – כדי להרגיש את האושר שבנישואין

החלק השני נקרא – ממשיכים בדרך לנישואין מוצלחים – כולל הדרכה מפורטת לזוגות צעירים ולזוגות וותיקים בהתנהלות מוצלחת המביאה לחיים מאושרים – תרגילי משימות ודפי עבודה – שכל אלו מסייעים להרגיש את האושר שבנישואין

…..

אביו של מחבר הקונטרסים האלו הוא הגאון הגדול רבי אברהם עטייה שליט"א אב בית הדין הרבני ירושלים כותב בדברי הסכמתו וברכתו לקונטרסים החשובים והמועילים שחיבר בנו שליט"א בלשון זה –

קונטרסים החשובים האלו שחיברת – מעמידה את בני הזוג במקום הנכון והקונטרסים ראויים להקרא בשם "מנהיג" כיון שהקונטרסים הם מורים להם איך וכיצד עליהם "להנהיג" את ביתם כדי שישרור בביתם שמחה שלווה ושלום ואוירה טובה ונעימה,

זוכה אתה בני יקירי להשכין שלום ולהרבות קדושה בבתי ישראל ובכך למנוע צער השכינה כמבואר במסכת גיטין דף צ' "כל המגרש אשתו אפילו מזבח מוריד עליו דמעות …"

יהיה רצון שיפוצו מעיינותיך חוצה ותוסיף עוד כהנה וכהנה בהשכנת השלום והשמחה בבתי ישראל –

המברך מכל הלב ומעומק הלב ברכת אביך האוהב ורוצה בטובתך ובאושרך כל הימים

20.00

23 במלאי