עוז בהדר - ד' מינים

בירורים וביאורים הלכה למעשה לבני אשכנז ולבני ספרד בדינים המצויים של ארבעת המינים המיוסדים על פי הגמרא וברי רבותינו הראשונים והאחרונים זי"ע

בנוסף

קונטרס הוראה בארבעת המינים דירוג רמת ההידורים במכירות של ארבעת המינים באריזות סגורות

 

מאת הרב דוד אברהם אהרמן שליט"א

20.00