עבי שחקים - תענית

עיונים וחידושים על סדר הדף

במסכת תענית

מאת הרב אברהם זלמן וינקלר שליט"א

20.00

8 במלאי