עבודת שבת קודש

ליקוט מדברי חז"ל, ראשונים וקדמונים, ספרי מוסר וחסידות

לפי סדר עניני השבת ועבודתה המעשית

עם הליכות השבת, מעשים והליכות מגדולי ישראל

מאת הרב רוזנברג שליט"א

45.00

44 במלאי